Medlemskap i föreningen beviljas till personer som har för avsikt att bo i föreningen. Du kan dock beviljas tillstånd att hyra ut din bostad vid exempelvis tillfälligt utlandsvistelse. Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand.

Enligt våra stadgar och ordningsregler ska all andrahandsuthyrning vara godkänd av styrelsen i förväg. Föreningen beviljar tillstånd för max 6 månader i taget, sedan måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta.

Läs noggrant igenom Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst innan du ansöker om uthyrning av ditt boende, kontakta gärna styrelsen om några frågetecken kvarstår.

Ansökningsblankett samt regler finns i de separata dokumenten här på sidan. Om du surfar med Chrome eller har Adobe Reader installerat så kan du fylla i blanketten direkt på datorn. Då slipper du skriva för hand, men du måste ändå skriva ut och signera blanketten innan du skickar den till föreningen.

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning